Bronson Golf Academy

Peter Bronson

Peter Bronson

Cena lekcji:

½ godziny (.5 hour), 1 osoba (person) = 100 zł (piłki w cenie)
1 godzina, 1 osoba = 150 zł (piłki w cenie)
1 godzina, 2 osoby = 90 zł/osoba (piłki w cenie)

Pakiet 10 lekcji = 1230 zł

Lesson prices: (clubs and driving range balls included)

½ hour, 1 person = 100 pln
1 hour, 1 person = 150 pln
1 hour, 2 person = 90 pln/person

Package of 10 lessons = 1230 pln

Tomasz Paterek

Tomasz Paterek

1 godzina, 1 osoba = 100pln
1 godzina, 2 osoby = 80pln/osoba
10 godzin, = 900pln.
Lekcja gry na polu(max 2,5h) 1os=250pln 2os=150pln/os

Lesson Prices: (clubs and balls included)

1 hour, 1 person = 100 pln
1 hour, 2 people = 80 pln/ person
10 hours = 900 pln

Lessons on the golf course (max 2,5h) 1 person=250pln 2 people=150pln/person

Mariusz Pawłowski

Mariusz Pawłowski

Event z Bronson Golf Academy w Twojej Firmie

koszt orientacyjny dla przykładu to 2000 netto , 2460 brutto